crm@scispec.co.th

02-454-8533

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

 

 

          การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นั้น   นอกเหนือจากเครื่องมือต้องมีประสิทธิภาพดีแล้วการเตรียมตัวอย่างก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน  หากการเตรียมตัวอย่างมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอนว่าย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์นั้นผิดพลาดด้วยเช่นกัน   ดังนั้นในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจึงต้องกระทำอย่างระมัดระวัง  ถูกต้องและแม่นยำเพื่อให้การวิเคราะห์นั้นเกิดประสิทธภาพสูงสุด

          สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟจำเป็นจะต้องให้สารที่เราสนใจอยู่ในรูปของของเหลวที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย  เป็นสารละลายใสไม่มีตะกอน เพื่อป้องกันการอุดตันและป้องกันสิ่งสกปรกตกค้างในระบบ  ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  หากเตรียมตัวอย่างไม่ได้ประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการวิเคราะห์ตัวอย่างนั้นๆ  และยังทำให้ระบบของเครื่องมือเกิดการปนเปื้อนยากแก่การวิเคราะห์ตัวอย่างถัดไปอีกด้วย

          การเตรียมตัวอย่างที่ดีจะต้องมีความถูกต้องและแม่นยำทั้งปริมาณของสารใข้ เวลาที่ใช้เตรียม  และกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องทำซ้ำให้ได้ผลเช่นเดิม  โดยปรกติแล้วผู้ที่ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องทำทุกขั้นตอนด้วยตนเองเพื่อควบคุมกระบวนการเตรียมตัวอย่างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้  แต่การที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้เตรียมตัวอย่างในทุกขั้นตอนนั้นมีข้อเสียที่ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน  เช่น  สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการเป็นสารเคมีอันตราย  หรือ  ตัวอย่างที่ต้องนำมาเตรียมเป็นตัวอย่างอันตราย  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องหาวิธีป้องกันตนเองจากอันตรายที่อาจจะเกิดขั้นกับตนเอง  ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้น   และในการเตรียมตัวอย่างก็ยังทำให้เกิดของเสียที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างเกิดขั้นจำนวนมาก  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดอีกด้วย

 

 

          เพื่อเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมตัวอย่าง  ปัจจุบันได้มีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ  และสามารถออกแบบได้ตามกระบวนการทีผู้ใช้งานปฏิบัติจริง  เช่น  เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติรุ่น TriPlus RSH ของบริษัท Thermo Scientific  ที่สามารถเตรียมตัวอย่างพร้อมทั้งออกแบบการทำงานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ  ด้วยฟังก์ชั่นที่มีให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานทั้งการฉีดตัวอย่างแบบของเหลวง  การฉีดตัวอย่างแบบเฮดสเปซ(Headspace) การฉีดตัวอย่างแบบสกัดด้วยไฟเบอร์(SPME or SPME-Arrow)  หรือการสกัดด้วยไฟเบอร์แบบต่อเนื่อง(ITEX)  พร้อมทั้งมีระบบเจือจางสารได้อย่างอัตโนมัติหรือเติมสารในขวดตัวอย่าง  ระบบเขย่าเพื่อสารตัวอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว  ระบบให้ความร้อนกับตัวอย่าง และฟังก์ชั่นอื่นๆ เพื่อให้การเตรียมตัวอย่างเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ  อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟได้  ทำให้เมื่อเตรียมสารตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถวิเคราะห์ต่อได้ทันที  สะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลา และผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 

 

          ตัวอย่างการเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติโดยเครื่อง TriPlus RSH เช่นการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำผิวดิน  โดยผู้ปฏิบัติงานเพียงปิเปตตัวอย่างใส่ในขวดสำหรับเครื่องเตรียมตัวอย่างแล้วนำไปวางไว้บนเครื่องจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดและฉีดตัวอย่างที่สกัดเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป  โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้ให้ %RSD น้อยกว่า 6%  ในการสกัดตัวอย่างซ้ำ 10 ครั้ง

 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/an-10591-gc-ms-ms-enviro-contaminants-water-an10591-en.pdf

 

Category: