Rocket Synergy™ 2 Evaporator

เครื่องระเหยตัวอย่างที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและการดูแลรักษา โดยมีการควบคุมระบบของความดันและอุณหภูมิช่วยให้มีการระเหยของตัวทำละลายได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานร่วมกับขวดตัวอย่างของเครื่อง ASE™ Accelerated Solvent Extractor ได้ หรือเลือกใช้ขวดบรรจุตัวอย่างขนาด 450 มิลลิลิตร ได้สูงสุดพร้อมกัน 6 ขวด

คุณสมบัติ

  • ป้องกันการสูญเสียสารที่สนใจจะวิเคราะห์จากการระเหยตัวทำละลาย
  • ช่วยลดการปนเปื้อนจากระบบการเตรียมตัวอย่าง
  • มีโปรแกรมให้เลือกซึ่งเหมาะสมสำหรับ Solvent ที่ต้องการจะระเหย
  • ระบบควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ ด้วยสตรีมแรงดันและอุณหภูมิต่ำ ช่วยทำให้ระเหย Solvent ได้เร็วยิ่งกว่าวิธีปกติถึง 5 เท่า
  • เทคโนโลยี Dry-Pure™ ลดการคั่งค้างในขวดเมื่อเปลี่ยนตัวอย่างในครั้งถัดไป
  • เครื่องมือเป็นระบบปิด ไม่ทำลายระบบแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

  • Contact US Download Brochure Watch Video