แบบฟอร์มลงทะเบียนงานสัมมนา
"Innovative Food Technologies"

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม เวลา 9.00 - 15.00 น.

ตึกสรรพศาสตร์วิจัย ชั้น 13 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว รอตอบกลับจากเจ้าหน้าที่