แบบฟอร์มลงทะเบียนงานสัมมนาออนไลน์
"Diesel Oil Analysis : Discover a Method in Diesel Analysis"

วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น.

เราอาจทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สูงสุดในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสัมมนาที่ตอบสนองความต้องการของคุณ รวมทั้งติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ สัมมนาและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่คุณโดยเฉพาะ

กรุณา “ยินยอม” หากคุณตกลงให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดข้างต้น ให้บริษัทซายน์ สเปค จำกัดและบริษัทในเครือฯ


อีเมลล์

โทรศัพท์หน่วยงาน

โทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว รอตอบกลับจากเจ้าหน้าที่