crm@scispec.co.th

02-454-8533

A commitment to Precision

ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย สามารถแก้ปัญหาการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ในงานวิจัยด้านเคมี ด้านเภสัชกรรม และงานวิจัยขั้นสูง ด้วยผลิตภัณฑ์ระดับโลก และการบริการหลังการขายที่ดีที่สุด

A Path to Genomic Discovery

เครื่องมือ น้ำยาและซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ รวมถึงการให้บริการทางจีโนมเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยทางการแพทย์ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ

Support Solutions

นำเสนอโซลูชั่นเฉพาะทางที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงานได้สูงสุดผ่านเครือข่ายบริการและบุคลากรสนับสนุนระดับโลกของเรา

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพวกเรา

บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด เป็นตัวแทนในการจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีวิเคราะห์ ส่วนบริษัท ไลโฟมิกส์ เป็นตัวแทนจำน่ายและให้บริการหลังการขาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุล จีโนมและ พันธุวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์เคมีวิเคราะห์ นำเข้าจากยุโรปและอเมริกาทั้งหมด ซึ่งผู้ผลิตแต่ละเจ้าต่างล้วนมีความนิยม และความน่าเชื่อถือในระดับโลก ตัวอย่างเช่น Thermo Scientific, Markes International, CTC Analytic, G.A.S Dortmund

ผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุล จีโนมและพันธุวิทยาศาสตร์ นำเข้ามาจากยุโรปและอเมริกาทั้งหมด ได้แก่ Agena Bioscience และ LGC Group

ผลิตภัณฑ์ของพวกเรา

ติดต่อเรา

ทีมงานของทั้ง ซายน์ สเปค และไลโฟมิกส์ ได้รับปณิธานจากทางบริษัท ให้นำความรู้ ความชำนาญ ของพวกเรา ถ่ายทอดเป็นบทความ เนื้อหา เป็นวิทยาทานให้ทุกคนที่สนใจ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่ ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

ติดต่อเราที่นี่

สัมมนา เวิร์คชอป

ทางบริษัท ซายน์ สเปค และ ไลโฟมิกส์ ต่างตอบรับนโยบายของผู้บริหาร ให้มีการจัดสัมมนา เวิร์คชอป เพื่อที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของพวกเรา ไปช่วยเหลือผู้ที่สนใจ อีกทั้งนำข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์ เทรนด์ของการวิเคราะห์และข้อกำหนดที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้เชี่ยวชาญของพวกเรา

เหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้และทักษะ ที่มารวมตัวให้ความรู้ ผ่านตัวหนังสือ และบทความ รวมถึงการให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร ทั่วทกภาคของประเทศไทย

กลุ่มงานวิเคราะห์เคมีอินทรีย์

โครมาโตกราฟีเป็นเทคนิคที่สำคัญมากในการวิเคราะห์โมเลกุลของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ทั้งชนิดของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปัจจุบันมีความหลากหลายในการประยุกต์การใช้งาน และเทคโนโลยีแต่ละผู้ผลิตก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร

อ่านบทความ

กลุ่มวิเคราะห์ธาตุ

การวิเคราะห์ธาตุทั้งอนินทรีย์ และธาตุอินทรีย์ทั้งห้าธาตุ ต่างล้วนมีความสำคัญในปัจจุบัน นอกเหนือจากโลหะหนักที่ตรวจวิเคราะห์อย่างเข้มงวด การวัดระดับของธาตุเบาและธาตุอินทรีย์ เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพของตัวอย่างก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

อ่านบทความ

กลุ่มพันธุวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้สนใจขั้นตอนการวิเคราะห์จีโนม ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง การสกัดกรดนิวคลีอิค การหาลำดับเบส การหาจีโนไทป์ การทำเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จนถึงการบ่งชี้ด้านมะเร็ง ยีนส์ที่กลายพันธ์ และการบริการรับวิเคราะห์จีโนมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด

อ่านบทความ