Animal Feed สู่ Food

 

          อาหารสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์ หรือ Animal feed จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากสัตว์จะเป็นอาหารหรือแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่ความสะอาด ปลอดภัย ยังต้องคำนึงถึงสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์

สูตรอาหารสัตว์มาจากไหนสำคัญอย่างไร?

อาหารสัตว์จะถูกคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะผลิตให้ตรงกับชนิด วัย เพศ และสภาพแวดล้อมของสัตว์ ปริมาณของการให้อาหารสัตว์จะมีความละเอียดระดับมิลลิกรัม/ตัว/วัน โดยอ้างอิงจากความต้องการอาหารของสัตว์เป็นหลักและต้องใช้งานวิจัยจำนวนมากควบคู่กับความรู้ความชำนาญของนักโภชนศาสตร์ด้านสัตว์ ดังนั้นสูตรอาหารแต่ละสูตรจึงมีความสำคัญ และต้องผลิตขึ้นตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยส่วนใหญ่แล้วอาหารสัตว์ผลิตจากวัตถุดิบจำพวก ข้าวโพด ปลายข้าว มันสำปะหลัง รำ ปลาป่น และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศ โดยในอาหารสัตว์จะมีการคำนวณประสิทธิภาพของสารอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโน โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ กรดไขมัน คาร์บไฮเดรต และพลังงาน 

          โดยในการหาปริมาณกรดอะมิโนหรือในรูปของโปรตีน สามารถตรวจวัดด้วยเทคนิคดั้งเดิมอย่างเจดาห์ล (Kjeldahl method) หรือเทคนิคที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง Combustion ซึ่งเป็นการหาปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างได้หลากหลายประเภททั้งแบบของแข็งและของเหลว ด้วยการทำงานของเครื่องมือแบบอัตโนมัติที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำสูง ใช้ปริมาณตัวอย่างในการทดสอบน้อย ราคาถูก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับเทคนิคเจดาห์ล Kjeldahl method การทดสอบด้วยเทคนิค Combustion จะนำตัวอย่างวัตถุดิบของอาหารสัตว์ เช่นข้าวโพด ธัญพืช หญ้าแห้ง นำไปบดด้วยเครื่องบดเพื่อให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นชั่งตัวอย่างระดับมิลลิกรัมลงในภาชนะที่เป็นแผ่นดีบุกบางๆ (Tin foil) และพับเป็นแคปซูลชิ้นเล็กๆ นำไปใส่ในระบบนำส่งตัวอย่างอัตโนมัติ (auto-sampler) แคปซูลของตัวอย่างจะถูกหย่อนลงในหลอดเผาไหม้ที่บรระจุอยู่ในเตาเผาที่การให้อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศแก๊สฮีเลียม (He) เมื่อผ่านแก๊สออกซิเจน (O2) จะทำปฏิกิริยากับแผ่นดีบุกได้ SnOพร้อมกับคายความร้อนออกมาที่อุณหภูมิสูงถึง 1800 0C  ซึ่งช่วยให้การเผาไหม้ตัวอย่างสมบูรณ์ขึ้น ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนในตัวอย่างจะถูกออกซิไดซ์เป็น CO2   H2O และ NOX ต่อจากนั้นจะเกิดกระบวนการเปลี่ยน NOX ให้เป็นแก๊ส N2 และกำจัดปริมาณ CO2 และ H2O ออกจ ทำการแยกโดยอาศัย GC Column และตรวจวัดปริมาณ N2  ที่ได้ด้วย Thermal Conductivity Detector ซึ่งสามารถคำนวณค่า N2  ที่ได้เป็นค่าโปรตีนด้วย Factor ที่เหมาะสม โดยในการทดสอบใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

Kantima Sitlaothavorn