เรื่อง นม นม นม......

          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านมแม่นั้นดีที่สุดสำหรับทารกค่ะ แต่ในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้ นมดัดแปลงสำหรับทารกหรือ Infant formula จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นมผงดัดแปลงสำหรับทารกได้มาจากนมของแม่วัวหรือนมแพะค่ะ แล้วนำมาดัดแปลงให้มีสัดส่วนของสารอาหาร เช่นปริมาณโปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ให้ใกล้เคียงกับนมแม่ เพราะนมวัวจะมีข้อแตกต่างจากนมแม่ที่สำคัญคือ ในนมวัวจะมีโปรตีนสูงกว่านมแม่ถึง 3-4 เท่า และมีอัตราส่วนของ เวย์ : เคซีน เท่ากับ 60 : 40 ในขณะที่นมแม่มีอัตราส่วน เวย์ : เคซีน เท่ากับ 80 : 20 นอกจากนี้ในเวย์ของนมวัว จะมีสารที่เรียกว่า beta-lactalbumin เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาจำเพาะกับภูมิคุ้มกันได้สูงทำให้เกิดอาการแพ้นมได้ง่าย ในขณะที่นมแม่จะมีสาร alpha-lactalbumin เป็นหลัก ทารกจึงมีโอกาสแพ้นมแม่ได้ยาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการดัดแปลงนมวัวให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดนั่นเองค่ะ

เวย์ (Whey) และ เคซีน (Casein) คืออะไรกันนะ?

          เวย์ และ เคซีน เป็นโปรตีนในน้ำนม โดยเวย์เป็นผลผลิตจากน้ำนมโคที่นำไปทำเนยแข็ง (cheese) เมื่อถูกทำให้ตกตะกอนแล้วจะเหลือของเหลวใสๆ ที่กรองออกมาเราจะเรียกว่า เวย์ ในเวย์มีน้ำตาลแล็กโทส โปรตีน และเกลือแร่บางชนิด ซึ่งมีคุณภาพดีไม่แพ้โปรตีนส่วนอื่นที่มีอยู่ในนมที่เรียกว่า เคซีน (casein) นมผงดัดแปลงสำหรับทารกจะมีการเติมเคซีนลงไปค่ะ ซึ่งอาจจะเติมในรูปของเคซีน หรือในรูปของเกลือโพแทสเซียมเคซิเนตก็ได้ ซึ่งเคซีนทั้ง 2 รูปแบบก็ให้คุณค่าในแง่ของโปรตีนไม่แตกต่างกันค่ะ

          หนึ่งในวิธีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตของนมผงดัดแปลงก็คือ การทดสอบหาปริมาณโปรตีนจากปริมาณไนโตรเจน ที่เรียกว่าเทคนิค Combustion หรือที่มักเรียกกันว่า CHNS/O ค่ะ โดยเครื่องมือจะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติทีมีความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง แม่นยำสูง ใช้ตัวอย่างในการทดสอบเพียงระดับมิลลิกรัม โดยตัวอย่างจะถูกใส่ลงในภาชนะที่เป็นแผ่นดีบุกบางๆ (Tin foil) จากนั้นนำไปใส่ใน auto-sampler แคปซูลของตัวอย่างจะถูกหย่อนลงในหลอดเผาไหม้ที่ให้อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศแก๊สฮีเลียม (carrier gas) เมื่อผ่านแก๊สออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับดีบุกได้ SnO2 พร้อมกับคายความร้อนออกมาทำให้อุณหภูมิสูงถึง 1800 0C  ซึ่งช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนในตัวอย่างจะถูกออกซิไดซ์เป็น CO H2O และ NOX ต่อจากนั้นเปลี่ยน NOX ให้เป็นแก๊ส N2 และกำจัดปริมาณ CO2 และ H2O แล้วทำการแยกโดยอาศัย GC Column หลังจากนั้นจะตรวจวัดปริมาณ N2 ด้วย Thermal Conductivity Detector แล้วคำนวณเป็นค่าโปรตีนด้วย Factor ที่เหมาะสม

ภาพแสดง FlashSmart Elemental Analyzer nitrogen configuration

          เครื่อง CHNS/O รุ่น FlashSmart ยี่ห้อ ThermoScientific สามารถทดสอบตัวอย่างได้ทั้งแบบของแข็งและของเหลว เลือกใช้แก๊สอาร์กอนในการเป็นแก๊สตัวพา (carrier gas) แทนฮีเลียมได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบโดยให้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องและใกล้เคียงกัน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของงานวิจัยนี้ผู้อ่านสามารถศึกษาตาม link ด้านล่างได้เลยค่ะ แล้วพบกันในบทความหน้านะคะ kiss

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/AN-42255-OEA-Protein-Infant-Food-AN42255-EN.pdf

 

Kantima Sitlaothavorn