น้ำมันพืชปลอดภัย ถูกใจผู้บริโภค

   

 

     “น้ำมันพืช” เป็นสวนประกอบสำคัญของการประกอบอาหารในหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเหตุผลที่น้ำมันพืชได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ คุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่า และปริมาณของไขมันอิ่มตัวที่ต่ำกว่า หากเปรียบเทียบกับน้ำมันประกอบอาหารประเภทอื่น

     น้ำมันพืชเหล่านี้โดยทั่วไปประกอบด้วยธาตุตามธรรมชาติ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะพบโลหะหนักที่เป็นพิษปนเปื้อนมาจากกระบวนการสกัด หรือกระบวนการทางการเกษตร เช่น การเก็บเกี่ยวโดยเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ โดยผลกระทบของการรับโลหะหนักเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายมีหลากหลายอาการ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ก่อมะเร็งและความผิดปกติของระบบประสาท จนถึงการสูญเสียชีวิตได้

 

 

     เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักเป็นพิษในน้ำมันพืช จึงมีการกำหนดมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำมันบริโภคออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น CODEX-standard 210-1999 ,EU EC No 1881/2006 และ Japan Ministry Health, Labor ซึ่งในแต่ละมาตรฐานก็จะมีการกำหนดปริมาณที่ยอมรับได้ของโลหะหนักในน้ำมันพืช เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันพืชต่อไป

     สามารถวิเคราะห์ธาตุโลหะเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันพืช มีหลากหลายเทคนิค เช่น Atomic Absorption Spectroscopy (AAs) , Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS) , และอีกหนึ่งเทคนิคที่ตอบโจทย์คือ Inductive Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) เนื่องจากต้นทุนในการวิเคราะห์ต่ำ ดูแลรักษาง่าย สามารถวิเคราะห์จำนวนตัวอย่างในปริมาณมากอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีช่วงความเข้มข้นในการวิเคราะห์กว้าง และสามารถกำจัดสิ่งรบกวนได้ดี ให้ Detection Limit ต่ำ ทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีถูกต้องแม่นยำ จึงได้รับความนิยมในหลากหลายหน่วยงาน

 

เครื่อง ICP รุ่น iCAP Pro XP ICP-OES ผลิตภัณฑ์ Thermo Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา

     

     iCAP PRO Series ICP-OES เครื่องมือวิเคราะห์การคายแสงของธาตุ สามารถวิเคราะห์ธาตุทุกตัวที่มีอยู่ในตัวอย่างภายในการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว (Simultaneous) ให้ช่วงความเข้มข้นในการวิเคราะห์กว้าง สามารถวิเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้นต่ำถึงระดับ ppb มีความทนทานแม้ว่าตัวอย่างจะมี Matrix สูง ให้ Detection Limit ต่ำ นอกจากนี้ยังใช้เวลาน้อยในการวิเคราะห์ตัวอย่าง

หากสนใจข้อมูลการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำมันสามารถ คลิ๊กที่นี่ ได้เลยครับ

 

Chayabodee Sae-Jea