การตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนักในลิปสติก

 

ปัจจุบันเครื่องสำอางนั้นมีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่รักสวยรักงาม ชอบดูแลตนเองได้มีการใช้เครื่องสำอางเหล่านั้น เช่น ครีมบำรุงผิว ครีมกันแดด น้ำยาทาเล็บ แป้ง ฯลฯ ซึ่งลิปสติกก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องสำอางที่ไม่สามารถขาดได้ อาจนำมาใช้เพื่อตกแต่งหรือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของตนเอง สามารถหาซื้อได้ง่าย แต่หารู้ไม่ว่า ลิปสติกที่เราซื้อมานั้น อาจมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน รวมไปถึงอาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งลิปสติกเป็นเครื่องสำอางที่สัมผัสกับริมผีปากโดยตรง อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับพิษโดยง่าย โลหะหนักที่อันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม เป็นต้น สามารถก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้แม้ว่าจะได้รับสารนั้นในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม

จากประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 มีดังนี้

 

การตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนักในลิปสติก

     การตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนักในลิปสติกเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้ลิปสติกได้รับความปลอดภัย โดยเทคนิคที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาปริมาณของโลหะได้มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย

     สำหรับเทคนิคที่มีความแม่นยำสูง สำหรับตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการณ์นั้นก็คือ “เทคนิค Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry หรือ ICP-MS

 

เครื่อง ICPMS รุ่น iCAP RQ ยี่ห้อ Thermo Scientific

 

     เทคนิค ICPMS เป็นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ที่ง่ายและสะดวก ใช้สารตัวอย่างปริมาณน้อย สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับความเข้มข้นต่ำๆ (ppm-ppt) ให้ Sensitivity ที่สูง ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำ รวมไปถึงเทคนิคนี้ยังเป็นที่นิยมในการตรวจวัดปริมาณของโลหะหนักอีกด้วย

นอกจากนี้อีกหนึ่งเทคนิคสำหรับการตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้น เพื่อป้องกันส่วนประกอบที่ปนเปื้อนโลหะหนักเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือชิ้นงานที่ออกจากการผลิตก่อนส่งต่อให้ผู้ใช้งานคือ “เทคนิค Energy Dispersive X-ray fluorescence หรือ EDXRF

 

 

เครื่อง EDXRF รุ่น Niton™ XL3t GOLDD+ XRF Analyzer ยี่ห้อ Thermo Scientific

เทคนิค EDXRF เป็นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเช่นกัน มุ่งเน้นการทำงานที่ต้องการคัดกรองตรวจสอบตัวอย่างในกระบวนการผลิตจำนวนมาก และรวดเร็ว เนื่องจากตัวเครื่องสะดวกในการพกพา การใช้งาน และสามารถแสดงผลได้ทันที

 

Benyapa Sansuktavee