WORLD's BEST MASS SPECTROMETER
Orbitrap Astral
Rethink
What is Possible
ดูรายละเอียดที่นี่ ติดต่อพวกเรา
บริการวิเคราะห์
USP(232),(233)
การปนเปื้อนของธาตุ
ตามตำรายาสหรัฐอเมริกา
ดาวน์โหลดโบรชัวน์ ติดต่อพวกเรา

PRODUCT

HIGHLIGHT

วันนี้ปาล์มจะพาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวแพร่

ดูการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในข้าว
ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ในด้านการให้บริการ
การตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- นโยบายคุณภาพ บริษัทซายน์ สเปค จำกัด -