บริษัท ซายน์ สเปค

โอกาสดีๆในการร่วมงานกับเรา

บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า ขาย และให้บริการสอนและซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ทางฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลและหน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัย ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีความต้องการผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะนี้บริษัทมีความต้องการเพื่อนร่วมทีมที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อให้นำเสนอแนะนำเทคโนโลยี การประยุกต์การใช้งาน ให้บริการติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ แก่ฐานลูกค้าของเราที่อยู่ทั่วประเทศไทย และประเทศข้างเคียง สมาชิกใหม่ที่เราเปิดรับสมัครจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

Support Engineer

ทำงานร่วมกับวิศวกรฝ่ายบริการ ในการบำรุงรักษาเครื่องมือให้ใช้งานได้อย่างปกติและเต็มประสิทธิภาพ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
 • ตอบการสอบถามของลูกค้าและช่วยในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาผ่านระบบเน็ตเวิร์คทางไกลของทางบริษัทได้
 • ชอบและสนใจงานทางด้านการบริการ ขยัน อดทน
 • เดินทางต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้
 • หากมีประสบการณ์การใช้งานหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคนิค LC-MS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Engineer

ทำหน้าที่นำเสนอ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ แนวทางการประยุกต์การใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี
 • มีบุคลิคและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้, ใช้ Microsoft Office ได้
 • มีทักษะการนำเสนอ (presentation) ได้ดี
 • ชอบและสนใจงานทางด้านการขาย การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • เดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ สามารถขับรถยนต์ได้
 • เงินเดือนตามประสบการณ์

สวัสดิการพนักงานของครอบครัว ซายน์ สเปค

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เงินกู้ยืมเพื่อดาวน์รถยนต์ไม่มีดอกเบี้ย (อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ผ่อนชำระคืนบริษัทหลังจาก 48 เดือนไปแล้ว)
 • เงินช่วยเหลือค่าคอมพิวเตอร์ (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • เงินช่วยเหลือค่าสึกหรอรถยนต์ เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานในต่างจังหวัด
 • คอมมิชชั่น
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานกับพวกเรา ดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารอันได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าร่วมงาน ส่งมาได้ที่ hr@scispec.co.th

  ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

  thumb ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด