Product Description

Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) เป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของไอโซโทปที่เสถียรของธาตุต่างๆ ในตัวอย่าง เทคนิคพิเศษนี้เชี่ยวชาญในการหาความแตกต่างของอัตราส่วนไอโซโทปที่แตกต่างกันของจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส ทำให้เทคนิคนี้สามารถให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแหล่งที่มา แหล่งผลิต แหล่งของวัตถุดิบ อายุของตัวอย่าง จึงมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในธรณีวิทยา ชีววิทยา นิติวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งงานอาหารและเครื่องดื่ม

Isotope Ratio MS

ตัวอย่าง Applications