CNA³™ Cross-belt Analyzer

กระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นหรือกระบวนการถลุงแร่เหล็ก จำเป็นจะต้องมีการผสมแร่เหล็กกับถ่านโค้ก (Coke), หินปูน (Limestone) ฯลฯ ก่อนที่จะเข้าสู่เตาหลอม คุณภาพของถ่านโค๊กมีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมีภายในเตาเพื่อให้การถลุงเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่วนหินปูน (Limestone) จำทำหน้าที่แยกสารเจือปนในสินแร่เหล็กออก โดยที่วัตถุดิบเหล่านี้จะวิ่งผ่านสายพานลำเลียง และถูกตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น CNA³ เป็นน้องใหม่ล่าสุดในตระกูล CNA™ ซึ่งได้พัฒนารูปโฉมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมซึ่งไม่เป็นมิตร เช่นแหล่งขุดเจาะเหมืองแร่ใต้พื้นธรณี และยังคงใช้เทคโนโลยีอย่าง PFTNA หรือ Pulsed Fast and Thermal Neutron Activation (PFTNA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดในการตรวจวัด โดยหลอดกำเนิดนิวตรอน (Neutron Tube) มีแหล่งกำเนิดรังสีที่มาจากธาตุไฮโดรเจน-3 (ทริเทียม) จะทำงานและแผ่รังสีก็ต่อเมื่อเครื่องทำงานและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้เท่านั้น สามารถควบคุมการผลิตนิวตรอนได้ ง่ายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเวลาถอดเปลี่ยนหลอดนิวตรอนทำให้เครื่อง CNA³™ เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์แบบ Cross-belt อย่างต่อเนื่อง

โซลูชันที่เรียบง่าย แต่ทนทานและยืดหยุ่น

 • CNA³ สามารถตรวจวิเคราะห์ธาตุแบบปริมาณมากที่ลำเลียงมาตามสายพาน ให้ผลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องมีการสุ่มตัวอย่างออกมาวิเคราะห์ ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบเปิด-ปิดหลอดรังสีนิวตรอน
 • พัฒนาการปลดปล่อยกระแสของรังสีนิวตรอนให้ดียิ่งขึ้น
 • ระบบป้องกันความอันตรายจากรังสีแบบอัตโนมัติ (ARPS)
 • ออกแบบใหม่เพื่อลดความซับซ้อนและเวลาจากการติดตั้งและการบำรุงรักษา
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องความสูงของตัวอย่าง เนื่องระบบตรวจวัดเกิดขึ้นภายใต้สายพาน
 • รองรับระบบสายพานกว้าง
 • ออกแบบมาเพื่องานเหมืองแร่

 • การออกแบบ CNA³™ ทั้งหลอดรังสีและตัวตรวจวัดจะอยู่ภายใต้สายพาน ทำให้ปริมาณตัวอย่างบนสายพานและปัญหาเรื่องขนาดของอนุภาคจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจวัด และนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ CNA³™ เป็นเครื่องวิเคราะห์แร่ที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน


  Contact US Download Brochure