TSQ Altis™ Plus

TSQ Altis เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ลควอดรูโพลที่มีประสิทธิภาพรองรับทุกความต้องการทางด้านปริมาณวิเคราะห์ โดยมีความไวในการวิเคราะห์มวลลงได้ถึงระดับ attogram (10-18) และยังมีความทนทานต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก ให้ความแม่นยำ ความเที่ยงตรงที่ดีที่สุดในรุ่น

Unprecedented Quantitative Performance

 • การควบคุมปริมาณไอออนประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ Active Ion Management + (AIM™ +), electrodynamic ion funnel, ion beam guide with neutral blocker, Thermo Scientific™ HyperQuad™ quadrupole mass filter, และ active collision cell
 • ตรวจวัดมวลสารได้ในช่วง 2-2,010 ดาลตัน
 • ระบบนำสารใช้ High Capacity Transfer Tube ทำให้รองรับปริมาณไอออนได้มากขึ้น
 • ระบบตรวจวัด ระบบนำไอออนได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีชุดผลิตไอออนแบบ Thermo Scientific™ OptaMAX™ NG ion source สามารถการควบคุมปริมาณแก๊สและศักย์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและยังสามารถปรับตำแหน่งของการสเปรย์สารได้หลากหลายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการสร้างไอออนสูงสุด
 • ระบบนำไอออนแบบ Active Ion Management + (AIM™ +) ที่พบในรุ่นที่ดีที่สุดของรุ่นเดิม พร้อม Neutral blocker
 • แหล่งกำเนิดไอออนรุ่นใหม่ VeriSpray™ Paperspray ใช้กระดาษในการเป็นตัวรับสารตัวอย่างแทนที่การใช้งาน HPLC
 • แหล่งกำเนิดไออนด้วยอินเตอร์เฟซ FAIMS PRO Duo ที่จะช่วยทำให้งานที่มีการรบกวนของเมตริกซ์มากเป็นพิเศษทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • แหล่งกำเนิดไอออนชนิด Easy Spray และ Nanospray Flex สำหรับงาน Nano, Low flow Separation เช่นงานโปรตีโอมิกส์ เป็นต้น
 • ขอแนะนำโปรแกรม Thermo Scientific™ Pinpoint™ เพื่อช่วยในการหาไบโอมาร์กเกอร์ ตั้งแต่เริ่มจนถึงสเกลใหญ่ รวมถึงการหาปริมาณ และการวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์
 • ขอแนะนำโปรแกรม Thermo Scientific™ TraceFinder™ ที่มีฐานข้อมูลของสารประกอบต่างๆ, สามารถสร้างและเก็บฐานข้อมูล รวมไปถึงการออกแบบการรายงานผล โดยมีฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาหาร, งานทางด้านแพทย์ และ งานทางด้านพิสูจน์หลักฐาน

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure รับชมวิดีโอ

  TSQ Quantis™ Plus

  เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ลควอดรูโพลรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีความไวในการวิเคราะห์ที่ดีและมีความทนทานต่อการใช้งานหนักได้ในราคาที่เหมาะสม มีระดับความแม่นยำสูง ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในผลการวิเคราะห์ได้มากขึ้น

  Quantitative Performance and Value

 • การควบคุมปริมาณไอออนประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่การควบคุมปริมาณไอออนประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ Active Ion Management + (AIM™ +), RF Lens, ion beam guide with neutral blocker, Thermo Scientific™ HyperQuad™ quadrupole mass filter, และ active collision cell
 • มีความเร็วในการวัดแบบ SRM มากขึ้น ทำให้วิเคราะห์สารได้หลากหลายชนิดในเวลาที่รวดเร็ว
 • สามารถทำงานสลับระหว่างประจบวกและลบได้รวดเร็วกว่าเดิม

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีชุดผลิตไอออนแบบ Thermo Scientific™ OptaMAX™ NG ion source สามารถการควบคุมปริมาณแก๊สและศักย์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและยังสามารถปรับตำแหน่งของการสเปรย์สารได้หลากหลายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการสร้างไอออนสูงสุด
 • ระบบกำจัดเมตริกส์แบบ RF Lens
 • ระบบนำไอออนแบบ Active Ion Management + (AIM™ +) ที่พบในรุ่นที่ดีที่สุดของรุ่นเดิม พร้อม Neutral blocker
 • แหล่งกำเนิดไอออนรุ่นใหม่ VeriSpray™ Paperspray ใช้กระดาษในการเป็นตัวรับสารตัวอย่างแทนที่การใช้งาน HPLC
 • แหล่งกำเนิดไออนด้วยอินเตอร์เฟซ FAIMS PRO Duo ที่จะช่วยทำให้งานที่มีการรบกวนของเมตริกซ์มากเป็นพิเศษทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • แหล่งกำเนิดไอออนชนิด Easy Spray และ Nanospray Flex สำหรับงาน Nano, Low flow Separation เช่นงานโปรตีโอมิกส์ เป็นต้น
 • ขอแนะนำโปรแกรม Thermo Scientific™ TraceFinder™ ที่มีฐานข้อมูลของสารประกอบต่างๆ, สามารถสร้างและเก็บฐานข้อมูล รวมไปถึงการออกแบบการรายงานผล โดยมีฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาหาร, งานทางด้านแพทย์ และ งานทางด้านพิสูจน์หลักฐาน

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure รับชมวิดีโอ

  TSQ Fortis™ Plus

  เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ลควอดรูโพลที่มีมาตรฐานสูง ในราคาที่เอื้อมถึง รุ่นล่าสุดรุ่นนี้ได้ปรับปรุงเรื่องความเร็วในการอ่านมวล และ sensitivity ให้สูงขึ้น อันเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีควอดรูโพล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับความมั่นใจในผลการวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

  Easier to Meet Today's Demand

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ให้เร็วขึ้น
 • รองรับการวิเคราะห์มวลสารในช่วง 2-3,000 m/z
 • สามารถทำงานสลับระหว่างประจบวกและลบได้รวดเร็วกว่าเดิม

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • แหล่งกำเนิดไอออนแบบ Thermo Scientific™ OptaMAX™ NG ion source สามารถการควบคุมปริมาณแก๊สและศักย์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและยังสามารถปรับตำแหน่งของการสเปรย์สารได้หลากหลายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการสร้างไอออนสูงสุด
 • ระบบกำจัดเมตริกส์แบบ Matrix Separator Ion Guide (MSIG)
 • ระบบนำไอออนแบบ Active Ion Management + (AIM™ +) ที่พบในรุ่นที่ดีที่สุดของรุ่นเดิม พร้อม Neutral blocker
 • แหล่งกำเนิดไอออนรุ่นใหม่ VeriSpray™ Paperspray ใช้กระดาษในการเป็นตัวรับสารตัวอย่างแทนที่การใช้งาน HPLC
 • ขอแนะนำโปรแกรม Thermo Scientific™ TraceFinder™ ที่มีฐานข้อมูลของสารประกอบต่างๆ, สามารถสร้างและเก็บฐานข้อมูล รวมไปถึงการออกแบบการรายงานผล โดยมีฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาหาร, งานทางด้านแพทย์ และ งานทางด้านพิสูจน์หลักฐาน

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  TSQ Family (Discontinued)