เทคโนโลยี Orbitrap แบบไหนเหมาะกับงานของเราที่สุด ?

เป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางแล้วว่า เทคโนโลยี Orbitrap เป็นเทคโนโลยีของการวิเคราะห์มวลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน การเลือกรุ่นของเครื่อง Orbitrap ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ด้วยฟังก์ชั่นและฮาร์ดแวร์ในเครื่องรุ่นต่างกัน จึงเหมาะสมกับงานแต่ละงานมากน้อยต่างกัน

Q Exactive
Apollo
Exploris
Apollo
Tribrid
Apollo
เป็นม้างานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม ด้วยเทคนิค Quadrupole-Orbitrap เหมาะกับงาน Targeted Screening จนถึงการวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบของสารในเมตริกส์ที่ซับซ้อน เช่น Biopharma สำหรับงาน intact หรืองาน native protein ยังมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Q-TOF ทุกรุ่น โดยใช้ร่วมกับฐานข้อมูลในงานคลีนิค งานพิษวิทยา งานสิ่งแวดล้อม และงานอาหาร รวมถึงงานโปรตีโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ได้เป็นอย่างดี เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของ Quadrupole-Orbitrap เปิดตัวครั้งแรกในปี 2020 ด้วยการปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงาน ความไวต่อการตรวจวัด และสนามแม่เหล็กภายใน Orbitrap ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง Exploris มีความถูกต้องและแม่นยำเพิ่มมากขึ้น เหมาะสำหรับงานการศึกษา Omics ต่างๆ งาน Biopharma งาน Characterization งานพิษวิทยา งานสิ่งแวดล้อมและงานอาหาร เครื่องรุ่นสูงสุดที่รวมเทคโนโลยี Ion-trap, Quadrupole และ Orbitrap เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ ในการทำวิจัยขั้นสูงสุด มีอุปกรณ์ประกอบพ่วงมากมายเพื่อให้ความมั่นใจว่า จะสามารถประยุกต์ใช้งานได้ทุกๆความต้องการ และความท้าทายในปัจจุบัน
Q Exactive Exploris Tribrid