Q Exactive™ GC

เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีส่วนแยกมวล (Mass Analyzer) เป็นแบบ Quadrupole ต่อพ่วงกับ Orbitrap ที่สามารถแยกแมสได้ในระดับความละเอียดสูงมาก พร้อมการออกแบบให้ทำการวิเคราะห์ได้แบบ SIM และ MS/MS ร้อมด้วยการออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งการคัดกรองและการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับงานได้ทุกประเภท

คุณสมบัติ

ระบบ Vacuum Interlock ออกแบบให้เครื่องสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศระบบ

 • รองรับ Ion source ชนิด EI และ CI ที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศของเครื่อง ทำให้ประหยัดเวลาและสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
 • เทคโนโลยี Advanced Quadrupole technology (AQT) เพื่อการแยกมวลที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความละเอียดสูงถึง 120,000 (FWHM) เมือวัดที่ m/z 200
 • สามารถวิเคราะห์แบบ MS/MS ได้

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure

  Exactive™ GC

  เป็นเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีส่วนแยกมวล (Mass Analyzer) เป็นแบบ Orbitrap ที่สามารถแยกแมสได้ในระดับความละเอียดสูง รองรับการทำงานในด้านความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม นิติวิทยาศาสตร์และการต่อต้านยาเสพติด ส่วน Ion source รองรับการทำงานในโหมด EI และ CI พร้อมทั้งออกแบบให้การดูแลรักษาและการใช้งานง่ายโดยผู้ใช้งาน ระบบ Dual filament ช่วยให้การทำงานต่อเนื่องยาวนาน

  คุณสมบัติ

 • ระบบ Vacuum Interlock ออกแบบให้เครื่องสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศ
 • รองรับ Ion source ชนิด EI และ CI ที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศของเครื่อง ทำให้ประหยัดเวลาและสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
 • เทคโนโลยี Advanced Quadrupole technology (AQT) เพื่อการแยกมวลที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความละเอียดสูงถึง 50,000 (FWHM) เมือวัดที่ m/z 200

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  วีดีโอแสดงการทำงานของเครื่อง Exactive Series GC