D-EVA Evaporator

เครื่องระเหยตัวอย่างแบบรวดเร็ว สำหรับการวิเคราะห์ Dioxin, PCB และ PFAS ด้วยความสามารถในการกำหนดปริมาตรสุดท้ายผ่านโปรแกรม ตั้งแต่ 30-150 ไมโครลิตร สำหรับ Dioxin และ 300 ไมโครลิตรสำหรับ PCB พร้อมถ่ายโอนไปยังขวดตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางโครมาโตกราฟีต่อไปได้

คุณลักษณะ

  • มีระบบ Cyotrap เพื่อดักจับไอระเหย ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้น
  • กำหนดปริมาตรสุดท้ายได้อย่างแม่นยำ
  • มีหน้าจอ LCD บอกขั้นตอนการทำงาน
  • หัว Rotor มีด้วยกันสามแบบ แบบแรก 23 ตำแหน่งสำหรับการวิเคราะห์ PCB และ 53 ตำแหน่งสำหรับการวิเคราะห์ Dioxin
  • หัว Rotor สำหรับวิเคราะห์ PFAS รองรับการใช้หลอดปั่นขนาด 50 มล. พร้อมกัน 23 ตำแหน่ง โดยสามารถกำหนดปริมาณสุดท้ายได้ในระหว่าง 0.5 -0.9 มล.

  • Contact US Download Brochure รับชมวิดีโอ