Orbitrap™ Exploris™ GC

ลดความซับซ้อนของการทำงานและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอย่างต่อเนื่องในการวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง Orbitrap™ Exploris™ รุ่นใหม่ที่ได้พัฒนาให้ตอบสนองความท้ายทายในการวิเคราะห์ในปัจจุบัน ความลึกของข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์และความแม่นยำอย่างที่ไม่มีเทคนิคอื่นเทียบได้ เป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ ใน Orbitrap™ Exploris™ ได้ปรับปรุงจากเจนเนอเรชั่นแรกคือ Q Exactive™ ในการคัดกรองไอออนและการรองรับปริมาณไอออนฟลักซ์มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการวิเคราะห์ใหม่ๆ ข้ามขีดจำกัดของการวิเคราะห์เดิมๆ

Efficiency transformed

  • ให้ผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ถูกต้อง แต่ใช้เวลาน้อยลง ด้วยประสิทธิภาพของการสแกนมวลไอออนเต็มรุปแบบของเทคโนโลยี Orbitrap™รุ่นปรับปรุง ใช้การจับคู่สเปตรัมและไอโซโทปเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุด
  • ก้าวสู่อนาคตด้วยตัวเลือก Resolution ขนาด 30,000 และ 60,000 FWHM ข้ามขีดจำกัดของการวิเคราะห์แบบ Untargeted Screening
  • ExtractaBrite™ Ion Source รองรับการทำงาน EI และ CI ที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศของเครื่อง ทำให้ประหยัดเวลาและสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
  • สามารถวิเคราะห์แบบ MS/MS ได้

  • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

    Contact US Download Brochure Watch Video

    GC-Q Exactive (Discontinued)