AlgaeLabAnalyser

AlgaeLabAnalyser เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณคลอโรฟิลล์เอและกิจกรรมการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลอดแก้วขนาด 25 มล.

คุณลักษณะ

 • ใช้หลักการกระตุ้นคลื่นแสงเพื่อให้คลอโรฟิลล์เอ เกิดการเปล่งแสงออกมา ซึ่งอันตรกิริยาของเม็ดสีในสาหร่ายชนิดต่างๆกับคลอโรฟิลล์เอ จะทำให้แยกชนิดของสาหร่ายได้
 • คำนวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย โดยกระตุ้นด้วยแสงยูวีเอ เพื่อวิเคราะห์ Photosynthesis activities ของสาหร่าย
 • มีระบบ stirrer ในตัวเพื่อกันการตกตะกอน
 • ตรวจวัดตัวอย่างน้ำได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านการบำบัดหรือกรอง
 • สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์
 • มีเคสสำหรับใส่เพื่อการขนย้าย (hard case for mobile deployment)

 • ลักษณะการใช้งาน

 • ประเมินสภาพระบบนิเวศน์ตามข้อกำหนด EU WFD
 • การวิจัยและศึกษาชลธารวิทยา
 • ประเมินคุณภาพน้ำหล่อเย็นหรือน้ำในไลน์การผลิต

 • Contact US Download Brochure