BenthoTorch

BenthoTorch เป็นแท่งสำหรับตรวจวัดไฟโตเบนทอส หรือสาหร่ายที่เกาะหรือฝังตัวอยู่บนพื้นหรือวัตถุที่อยู่ในน้ำแบบเรียลไทม์ ดังนั้นด้วยข้อกำหนด EU Water Frame Directive (EU WFD) จึงทำให้ BenthoTorch ถูกนำไปใช้ในการคัดกรองตะกรอง หรือหินจากแหล่งน้ำ เพื่อตรวจหาสาหร่ายที่เจริญเติบโต

คุณลักษณะ

 • ตรวจวัดตะกอนหรือหินจากแหล่งน้ำโดยตรง
 • ใช้เวลาวิเคราะห์คลอโรฟิลล์ไม่เกิน 20 วินาที
 • ใช้แสงจากหลอด LED เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการปล่อยฟลูออเรสเซนต์จากตัวของเซลล์สาหร่ายโดยตรง
 • ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ได้ จะนำไปคำนวนปริมาณของคลอโรฟิลล์เพื่อนำไปแยกแยะชนิดของสาหร่าย
 • ผลของการวัดจะแสดงบนหน้าจอแสดงผลและเก็บข้อมูลไว้ภายใน สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port
 • สามารถตรวจวัดตะกอนหรือหินที่จมอยู่ในน้ำไม่เกิน 10 เมตรได้โดยตรง
 • มีระบบ GPS

 • ลักษณะการใช้งาน

 • ประเมินสภาพระบบนิเวศน์ตามข้อกำหนด EU WFD
 • การวิจัยและศึกษาชลธารวิทยา

 • Contact US Download Brochure