TruDose™

ปกป้องบุคลากรด้วยเครื่องวัดค่า Dosimeter ส่วนบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบรังสีแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ที่สำคัญ สามารถตรวจจับรังสีแกมมาและเบต้าในสภาพแวดล้อมที่อาจมีการสัมผัสกับรังสีเหล่านี้ มีความถูกต้อง แม่นยำ และใช้งานง่ายกว่ารุ่นก่อนๆ

Uncompromised Radiological Performance

 • ปรับปรุงช่วงอัตราการรับรังสีให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 • ความไวระดับ 0.05µSv/h
 • ปรับปรุงระบบตัวจับให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งแกมมาและเบต้า
 • กันน้ำระดับ IP65 ในรุ่น BG และ IP67 ในรุ่น G
 • มีระบบกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • มีระบบ Bluetooth™ ในตัว

 • Contact US Download Brochure

  Thermoluminescence(TL)

  อาศัยหลักการของสารเรืองแสง ซึ่งมีการดูดกลืนพลังงานและการเปล่งแสง ซึ่ง TLD ทำมาจากวัสดุที่ทำเป็นธาตุหรือสารเรืองแสงชนิดหนึ่ง เมื่อได้รับรังสี จะดูดกลืนพลังงานรังสี แล้วทำให้อิเล็กตรอนถูกยกไปที่ระดับพลังงานชั้นสูงบริเวนแถบนำ ทำให้เกิดคู่อิเล็กตอรอน โดยปริมาณจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ ปริมาณรังสีที่ตกกระทบการ์ด TLD และเมื่อมีการลดพลังงานลงก็จะถูกดักจับไว้เป็น การบันทึกผลของปริมาณรังสี เมื่อได้รับความร้อนจากเครื่องอ่านการ์ดรังสี อิเล็กตรอนที่ถูกจับก็จะหลุดออก แล้วคายพลังงานในรูปแสง แล้วทำการตรวจวัดแสงที่ออกมาโดยจะมีค่าแปรผันตามปริมาณรังสีที่ถูกดูดกลืนไว้ ข้อดีประการหนึ่งคือ เครื่องวัดปริมาณรังสีชนิดนี้สามารถนำกลับมาใช้ได้ และความชื้นมีผลน้อยต่อการประเมินค่าการรับรังสี

  รุ่น วัสดุ ความไว การใช้งาน
  TD100 LiF:Mg, Ti 10pGy - 10Gy ฟิสิกส์การแพทย์ งานสุขภาพ
  TD200 CaF2:Dy 1pGy - 10Gy งานสิ่งแวดล้อม
  TD600 Li(isotope):Mg, Ti; 1pGy - 10Gy นิวตรอน
  TD700 Li(isotope):Mg, Ti; 1pGy - 10Gy แกมมา เบต้า
  Contact US Download Brochure

  Harshaw TLD™3500

  เครื่องอ่านแถบการ์ดรับรังสีสะสมรุ่น Harshaw TLD™3500 รุ่นเล็ก ประกอบด้วยถาดที่สามารถวางการ์ดรังสีซึ่งติดไว้เฉพาะบุคคล 1 ตำแหน่ง (หากการ์ดรังสีใส่วัสดุรับรังสี่สี่ตำแหน่ง ต้องทำการวัดทั้งหมดสี่ครั้ง) มีตัวตรวจวัดประเภทโฟโตมัลติพลายเออร์ที่คอยจับแสงที่เปล่งออกมา ทำงานร่วมกับโปรแกรม WinREMS™ ซึ่งติดตั้งในคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านค่าได้

  Dosimetry Performance Using LiF:Mg,Ti

 • โฟตอนระดับพลังงานเกิน 5keV
 • อิเล็กตรอนเกิน 70 keV
 • นิวตรอนสูงสุด 100 MeV
 • ช่วงการอ่านค่า 10 µGy ถึง 1 Gy
 • ตั้งอุณหภูมิสูงสุด 400 °C และ 600 °C สำหรับรุ่น HT

 • Contact US Download Brochure

  Harshaw TLD™4500

  เครื่องอ่านค่าแถบรังสีรุ่น Harshaw TLD™4500 เหมาะสำหรับงานขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เช่นงานป้องกันรังสีหรืองานวิจัยทางการแพทย์ เพิ่มตำแหน่งอ่านค่าเป็นสองตำแหน่งโดยตำแหน่งแรกจะเป็นการวัดทีละวัสดุรับรังสี(เหมือน TLD™3500) อีกตำแหน่งจะอ่านค่าทั้งการ์ด (วัสดุทั้งสี่ตำแหน่ง)

  Uncompromised Radiological Performance

 • ระบบอ่านบาร์โค๊ดสำหรับการ์ดรังสีสะสม
 • สามารถเก็บค่า ตั้งค่าต่างๆผ่านโปรแกรม WinREMS™ พ่วงกับคอมพิวเตอร์
 • อ่านค่าวัสดุทั้งสี่ที่ประกอบในการ์ดได้และเก็บข้อมูลเรียงลำดับกัน
 • โฟตอนระดับพลังงานเกิน 5keV
 • อิเล็กตรอนเกิน 70 keV
 • นิวตรอนสูงสุด 100 MeV
 • ช่วงการอ่านค่า 10 µGy ถึง 1 Gy
 • ใช้ระบบแก๊สไนโตรเจนร้อนหรืออากาศร้อน ตั้งอุณหภูมิสูงสุด 400 °C

 • Contact US Download Brochure

  Harshaw TLD™5500

  เครื่อง Harshaw TLD™5500 ยังเป็นเครื่องที่ควบคุมด้วยมือ เพิ่มตำแหน่งการวางวัสดุการรับรังสีเป็น 50 ตำแหน่ง รองรับรูปร่างได้หลายแบบเช่นแผ่นกลม แผ่นเหลี่ยม แผ่นผืนผ้ายาว เหมาะสำหรับงานทางคลินิค เช่นงานรักษาด้วยรังสี การประเมินปริมาณรังสีในร่างกาย ปริมาณรังสีตกค้างในอวัยวะต่างๆ การทำซีทีสแกน

  Throughput Realized

 • ใช้เวลา 30 วินาทีต่อการวัดหนึ่งตำแหน่ง
 • มีระบบการหล่อเย็นโฟโตมัลติพลายเออร์เพื่อให้มีความเสถียรมากขึ้น
 • ช่วงของการวัดอยู่ที่ 10µGy ถึง 1Gy
 • ใช้ระบบแก๊สไนโตรเจนร้อนหรืออากาศร้อน ตั้งอุณหภูมิสูงสุด 400 °C

 • Contact US Download Brochure

  Harshaw TLD™6600

  เครื่อง Harshaw TLD™6600 เป็นรุ่นแรกที่เป็นเครื่องวัดแบบอัตโนมัติ สามารถวัดได้ทั้งเบต้า แกมมา นิวตรอน จึงสามารถประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลาได้มาก เหมาะสำหรับงานทางการแพทย์ งานวิจัยทางนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง

  Uncompromised Radiological Performance

 • มีระบบการสอบเทียบอัตโนมัติภายในเครื่อง
 • มีระบบ QC แบบอัตโนมัติ
 • มีระบบจอ LCD พร้อมการสั่งการด้วยนิ่วมือผ่านหน้าจอโดยตรง
 • LiF ที่มีความไวสูงและสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ ดีกว่าการใช้ Al2O3 หรือ CaSO4 ซึ่งมีการตอบสนองต่อรังสีที่แย่กว่า
 • สามารถควบคุมและตั้งค่าผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรม WinREMS™
 • ใช้ระบบแก๊สไนโตรเจนร้อนหรืออากาศร้อน ตั้งอุณหภูมิสูงสุด 400 °C
 • ช่วงการอ่านค่าการวัดอยู่ที่ 10µGy ถึง 1Gy สำหรับ LiF:Mg, Ti
 • ช่วงการอ่านค่าการวัดอยู่ที่ 1µGy ถึง 20Gy สำหรับ LiF:Mg, Cu
 • สามารถใช้งานกับ EX-RAD และ DXT-RAD ได้เป็นออฟชั่นเสริม

 • Contact US Download Brochure

  Harshaw TLD™8800

  เครื่องอ่านค่ารุ่น Harshaw TLD™8800 ทำงานอย่างอัตโนมัติ เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ ถูกออกแบบให้รองรับงานที่ต้องการการเฝ้าระวัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายปริมาณมาก ทำให้ตัวเครื่องสามารถรองรับการ์ได้มากถึง 1400 แผ่น โดยสามารถวิเคราะห์การ์ได้ชั่วโมงละ 10 การ์ด

  What Readers Aspire to Be

 • ตรวจวัดปริมาณ เบต้า แกมมา เอ็กซ์เรย์ นิวตรอน
 • วัดได้พร้อมๆกันทั้งการ์ด โดยวัสดุทั้งสี่ตำแหน่งจะถูกวัดและจัดลำดับกันอัตโนมัติ
 • รองรับ EXT-RAD และ DXT-RAD พร้อมวัดอย่างอัตโนมัติ
 • มีระบบ QC อัตโนมัติ
 • สามารถควบคุมและตั้งค่าผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรม WinREMS™

 • Contact US Download Brochure