Exploris™ 480

เพิ่มขีดความสามารถของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการแปลผลแต่ละขั้นตอนสู่ระดับใหม่ของความเข้าใจ ด้วยกระบวนอัจฉริยะจากเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 คุณจะพบกับประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปริมาณชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดายและประสิทธิภาพในการบ่งชี้ชนิดของสาร จากการสุ่มตรวจไปสู่การกำหนดปริมาณ เพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อให้การศึกษาในสเกลใหญ่เป็นไปอย่างง่ายขึ้น ในขณะที่ลดความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน จำนวนข้อมูลและบรรลุผลทั้งหมดอย่างน่าทึ่งภายในระยะเวลาอันกระชับ ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเครื่องนี้

Extraordinary Simplified

 • รองรับ m/z 40-6,000 และสามารถเพิ่มออปชั่น BioPharma ทำให้รองรับ m/z ได้สูงสุด 8,000
 • ความละเอียดสูงสุดที่ 480,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุดไม่ต่ำกว่า 40 Hz
 • ความไวในการวิเคราะห์สาร Reserpine ปริมาณ 50fg อยู่ในระดับ 150:1 (S/N)
 • ความถูกต้องของการอ่านมวล ผิดพลาดน้อยกว่า 1 ppm
 • สามารถใช้งานทางด้านการค้นคว้ายาและmetabolomic ได้เทียบเท่ากับเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ล ควอดรูโพล
 • การที่มีความสามารถในการแยกมวลแบบความละเอียดสูงและความถูกต้องในการวัดมวลสูง ทำให้สามารถกำจัดสารรบกวนออกไปได้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของผลการศึกษาด้าน metabolite และการศึกษารูปแบบโครงสร้างทางตัวอย่าง metabolomics และ lipidomics
 • สามารถใช้ศึกษาทางด้าน proteomics เนื่องจากเทคนิคการแตกมวลแบบ HCD ที่ได้ปริมาณสารที่มากและมีข้อมูลการแตกมวลที่มีคุณภาพ ทำให้เพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการวิเคราะห์โปรตีนได้มาก นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาโปรตีนได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 • ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับงาน Proteomics ได้แก่ Bottom-up, Single Cell, TMT, SureQuant, Boxcar, Label-free, Protein ID, Biopharma, Host Cell Preotein Contaminant, Intact Protein
 • ใช้กับการวิเคราะห์ทางด้านพิสูจน์หลักฐาน และทางการแพทย์ เช่นการวิเคราะห์สารต้องห้าม, สารเสพติด และการใช้ยารักษาอาการปวด

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure รับชมวิดีโอ

  Exploris™ 240

  ทรงพลัง และประสิทธิภาพคือนิยามเครื่อง Orbitrap Exploris™ 240 ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แม่นยำ และมีความคล่องตัวในงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เช่นการค้นหาสารสำคัญ, Drug Discovery, DMPK, ให้ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ในขณะที่คงความง่ายในการใช้งานตามแบบฉบับเทคโนโลยี Orbitrap ที่ได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างดีแล้วว่าสามารถจัดการกับความท้าทายใดๆ และบรรลุเป้าหมายการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นเลิศ

  Accelerate your Journey from Sample to Certain, Actionable Results

 • รองรับ m/z ในช่วง 40 - 6,000
 • มีความละเอียดสูงถึง 240,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุด 22 Hz
 • รองรับ m/z 40-6,000 และสามารถเพิ่มออปชั่น BioPharma ทำให้รองรับ m/z ได้สูงสุด 8,000
 • มีค่า Dynamics Range ไม่ต่ำกว่า 5,000
 • โหมดการตรวจวัดใหม่ล่าสุด Acquire X สามารถเก็บข้อมูลของ MS2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการทำ MS/MS ทั่วไป
 • ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับงาน Shortgun Proteomics, Label-free, Protein ID, Peptide Mapping, Biopharma, Intact protein, Metabolomics, Lipidomics
 • ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับงาน พิษวิทยา โด๊ป งานอาหารและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยทางคลีนิค

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Download Brochure รับชมวิดีโอ

  Exploris™ 120

  เพิ่มความมั่นใจในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยข้อมูลที่แม่นยำ และสม่ำเสมอด้วยการวัดมวลโดยเทคนิค Orbitrap เครื่อง Exploris™ 120 เป็นเครื่องที่เหมาะกับงาน Small Molecule เช่นงานความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  Focus on Driving Results with Faster Method Set Up

 • รองรับ m/z ในช่วง 40 - 3,000
 • มีความละเอียดสูงถึง 120,000 FWHM
 • ความถี่ในการสแกนสูงสุด 22 Hz
 • มี Method Template สำหรับการวิเคราะห์
 • มีค่า Dynamics Range ไม่ต่ำกว่า 5,000
 • เหมาะสำหรับงาน พิษวิทยา งานวิจัยทางคลีนิค งานความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อม เมตาโบโลมิกส์ และงานยา

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure รับชมวิดีโอ