Smart Digest™ Kit

ชุด Smart Digest™ สำหรับงานโปรตีโอมิกส์และไบโอฟาร์มา ด้วยการค้นคว้าและวิจัยจนได้ Heat Stable Immobilized Trypsin ซึ่งนำมาใช้ย่อยโปรตีนและเปปไทด์ได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาที แทนที่การย่อยที่ใช้เวลาข้ามคืนในปัจจุบัน

การย่อยที่สมบูรณ์แบบ

 • ทำเพียงสามขั้นตอนเพื่อการย่อยโปรตีนและเปปไทด์ก่อนวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
 • ผลการทำซ้ำอยู่ในระดับที่ดีมาก
 • มีความจำเพาะต่อการย่อยสูง สามารถเพิ่มระดับความไวในการตรวจวัดได้

 • ไม่ยุ่งยากสำหรับการใช้ชุด Smart Digest™

 • ขั้นตอนการย่อยโปรตีนในปัจจุบัน มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลานาน การใช้ขั้นตอนหลายๆรูปแบบในการย่อยโปรตีนชุดเดียวกัน อาจส่งผลให้การทวนซ้ำอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจนัก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้เพียงแค่สามขั้นตอน ในการย่อยด้วยชุด Smart Digest™
 • ชุด Smart Digest™ เป็นการย่อยที่รวมขั้นตอนย่อยๆ ของการเตรียมการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ทริปซิน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการรีดิวส์ หรือทำแอลคิลเลชั่น
 • ตัวอย่างเวลาในการย่อยโปรตีนต่างๆ
 • การย่อยด้วยชุด Smart Digest™ สามารถเพิ่มระดับความไวในการตรวจวัดได้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีนที่จำเพาะเจาะจงมากกว่า และลดขั้นตอน รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในวิธีปัจจุบันลงได้มาก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ %Coverage จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

 • Contact US Download Brochure

  Sola™ SPE

  Thermo Scientific™ Sola™ ถูกออกแบบให้ใช้กับงานชีวโมเลกุลและงานทางคลีนิค ที่ต้องการคุณภาพของการวิเคราะห์สูงจากตัวอย่างชีวภาพที่ซับซ้อน หรือแม้แต่งานอาหารและสิ่งแวดล้อมที่มีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดย Thermo Scientific™ Sola™ เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางผู้ผลิต มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ชนิด 96 well-plate (Solaµ™) หรือ Cartridge ปกติ

  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการออกแบบ SPE

 • การออกแบบชนิด Frit-less ช่วยแก้ปัญหาการแพ็คตัว SPE พาติเคิ้ล ซึ่งนำมาซึ่งการลดปัญหาการคลายตัวจากการแพ็คแน่น หรือการเกิดช่องว่างเนื่องจากการแตกของชั้น SPE พาติเคิ้ลเมื่อแห้ง หรือรับการกระแทกจากการขนส่ง นอกจากนั้นการใช้ Frit ใน SPE cartrige โดยทั่วไป อาจส่งผลต่อการทำซ้ำ และการเกิดช่องว่างจากการพื้นที่ผิวที่เปลี่ยนไปจากแนวระนาบ
 • นอกจากนี้การออกแบบของ Sola™ ดังกล่าวนอกจากการทำซ้ำที่ได้ผลดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มความไวต่อการวิเคราะห์เนื่องจาก ประสิทธิภาพในการสกัดเหนือกว่า SPE ทั่วๆไป
 • เลือกใช้แบบ 96 well plate ได้ จึงช่วยลดปริมาณของตัวอย่างที่ต้องใช้ในการสกัด และแน่นอนว่าการสกัดด้วย well plate จะได้จำนวนตัวอย่างต่อครั้งเพิ่มมากขึ้น ในระดับสเกลที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้เลย ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำไปทำการระเหยแห้ง แล้วทำละลายใหม่ หรือถ้าจำเป็นก็ใช้เวลาสั้นมากกว่าการสกัดใน catrigde โดยทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญ


 • Contact US Download Brochure

  HyperSep™ SLE, HyperSep™ SPE

  HyperSep™ ซี่รี่ยส์ของ Thermo Scientific™ เป็นชุดสกัดที่ผ่านการคิดค้นและวิจัยเป็นเวลานาน จึงมีด้วยกันหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น SLE, SPE, Tip-SPE, 96 well-plate SPE และมีด้วยกันหลายเฟสให้เลือกใช้ เพื่อการจำเพาะต่อการแยกอย่างเจาะจง

  HyperSep™ SLE

 • ได้ผลการสกัดที่ดีกว่าเทคนิค LLE
 • ป้องกันการเกิดอีมัลชั่น
 • ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการสกัดเมื่อเทียบกับเทคนิค LLE
 • สามารถสกัดได้พร้อมๆกันหลายๆตัวอย่างด้วยระบบ manifold
 • ประสิทธิภาพการสกัดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเทคนิคการตกตะกอนโปรตีน ในการสกัดสารชีวโมเลกุล

 • HyperSep™ SPE Tips and Plate

 • สำหรับการทำโปรตีน ดีเอ็นเอ หรืออาร์เอ็นเอ จากไบโอโมเลกุลให้บริสุทธิ์
 • เหมาะสำหรับสเกลขนาดเล็ก
 • มีให้เลือกหลากหลายเฟส เพื่อจำเพาะต่อการแยกชนิดของโปรตีน

 • HyperSep™ SPE Cartrigde

 • ประสิทธิภาพดีเยี่ยม สามารถสกัดได้ทั้งสารที่มีขั้วและไม่มีขั้ว
 • ได้เปอร์เซ็นต์การสกัดที่ดีเยี่ยม สามารถทำซ้ำได้
 • มีให้เลือกหลายหลายเฟส เพื่อจำเพาะต่อการแยกชนิดของสารตัวอย่าง
 • สามารถสกัดได้พร้อมๆกันหลายๆตัวอย่างด้วยระบบ manifold
 • สามารถรองรับการใช้งานได้ทุก pH

 • Contact US Download Brochure

  HyperSep™ Dispersive SPE (QuEChERS)

  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอยา่งแพร่หลายกับการสกัดด้วยวิธี Quick-Easy-Cheap-Effectiveness-Rugged-Safe (QuEChERS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งการสกัดด้วยวิธีนี้ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่า่ยลงได้อย่างมาก สำหรับขั้นตอนการสกัดโดยใช้ QuEChERS ประกอบด้วยสองขั้นตอนได้แก่ขั้นตอน Extraction และ Cleanup

  Extraction

 • สารที่ต้องการสกัดไวต่อเบส ใช้แมกนีเซียมซัลเฟตควบคู่กับโซเดียมอะซิเตต
 • สารทั่วๆไป ใช้แมกนีเซียมซัลเฟตควบคู่กับโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมซิเตรต

 • Cleanup

 • มีให้เลือกหลากหลายส่วนผสมให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน


 • Contact US Download Brochure

  Syringes and Filtration

  ชุดกรองสารสกัดก่อนการฉีดที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสุง เหมาะสำหรับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย

  Titan 3 และ Target 2

 • ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสุง ทำจากวัสดุชั้นดีหลายประเภทเช่น PTFE, PVDF, CA, PES, GMF, PE, Cellulose ให้เลือกสรรค์
 • ในรุ่น Titan 3 แต่ละวัสดุจะมีสีแตกต่างกัน เพื่อง่ายต่อการหยิบใช้งาน
 • วัสดุที่นำมาผลิตทนต่อกรดและเบส ทนต่อแรงดัน ทำให้ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหลุดออกมาพร้อมการกรอง
 • ขนาดใหญ่สุดคือ 3 ซม. รองรับงานที่มีของแข็งขนาดใหญ่ละลายปนอยุ่ในต่ออย่างที่ได้จากการสกัด

 • Centrifugal Filters

 • เป็นหลอดขนาดเล็กขนาด centrifuge และ micro-centrifuge มีโพลีโปรพิลีนเป็นฟิลเตอร์อยู่ตรงกลาง ช่วยทำให้การกรองมีประสิทธิภาพสุงขึ้นกว่าการใช้ syringe filter ปกติ
 • สามารถใช้ได้กับเครื่อง centrifuge ทั้งตั้งโต๊ะ และตั้งพื้น


 • Contact US Download Brochure