SENSITIVE, FAST AND ROBUST QUANTITATION

Triple Quadrupole Mass Spectrometer

TSQ™ Triple Quadrupole LC-MS/MS ผลิตภัณฑ์เทอร์โม ไซแอนติฟิค ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องมือที่สำคัญในห้องปฏิบัติการที่ท้าทายกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณในตัวอย่างจำนวนมาก และมีเมตริกส์สูง ด้วยประสิทธิภาพของควอดรูโพลแบบ Hyperbolic และระบบ AIM+ ทำให้ความละเอียดในการวิเคราะห์สูงขึ้นกว่าเครื่องรุ่นเดียวกันในท้องตลาด

HIGHER ACCURACY AND PRECISION WITH ORBITRAP

Orbitrap™ High Resolution Mass Spectrometer

Orbitrap™ ได้รับการพิสูจน์มาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี ส่งผลให้วารสารงานวิจัยต่างๆที่เกิดจากเทคโนโลยีนี้ ยืนหนึ่งในแถวหน้าแมสสเปคโตรมิเตอร์ ทว่าการพัฒนายังไม่หยุดยั้ง โมเดลใหม่ๆได้ถูกปรับปรุงออกมาให้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งแบบ Hybrid และ Tribrid ให้เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการ ของแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยมีโปรแกรมและฐานข้อมูลให้เลือกใช้เพื่อคุณภาพของผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด

FULL SCAN SENSITIVITY, IN-DEPTH MS/MS ANALYSIS

Ion Trap Mass Spectrometer

โมเดล 2D Ion-trap ที่ยังคงประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้เริ่มใช้งานแมสสเปคโตรมิเตอร์ในราคาประหยัด ด้วยโหมด Full Scan ที่ทรงพลัง และตอบสนองงาน MS/MS สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถตอบโจทย์แอพพลิเคชันได้หลากหลาย เช่นสมุนไพร ความปลอดภัยด้านอาหาร พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

DATA ACQUISITION AND ANALYSIS SIMPLIFIED

Mass Spectrometer Software

ลดความซับซ้อนในการรับผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ด้วยแพลตฟอร์มโปรแกรมเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ไกลแคน ลิปิด รวมถึงการค้นพบสารสำคัญทางยา เมตาบอไลท์หรือสารประกอบใหม่ๆ ตั้งแต่การวางเวิร์คโฟลเริ่มต้นจนถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งโปรแกรมและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากพอ จะทำให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย


QUALITY, INNOVATION AND CHOICE

Featured Liquid Chromatography

ความเป็นเลิศในองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ LC ของเรา มีหลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ เพราะเรารู้ว่าการไร้รอยต่อระหว่าง LC กับ MS นั้นเป็นโซลูชั่นที่สำคัญ ที่จะทำงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้อุปกรณ์อย่าง Viper™ Fingertight ที่ช่วยในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้หมดปัญหาเรื่องการรั่ว ซึม ของระบบ และนี่ทำให้คุณภาพของเราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาด

ANSWER TO COMPLEX CLINICAL QUESTIONS

Medical Diagnostic LC-MS

พัฒนาไปอีกระดับกับแมสสเปคโตรมิเตอร์ที่รองรับมาตรฐานการวินิจฉัยโรค ด้วยความล้ำหน้าของการออกแบบระบบ UHPLC และ MS ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมปรับปรุงเวิร์คโฟลการทำงาน ปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสม ด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว ทำให้ผลทางคลีนิคเป็นที่น่าเชื่อถือ และถูกตรวจสอบได้ด้วยระบบ IVD