Dionex™ ASE™ 350

เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบสกัด ที่สามารถกรองและทำความสะอาดตัวอย่างทั้งของแข็ง ของเหลว และกึ่งของแข็ง ได้อย่างอัตโนมติโดยใช้ตัวทำละลาย ที่ควบคุมภายใต้ความร้อนและความดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด รองรับการสกัดตัวอย่างได้ถึง 100 กรัม

Ripid & Efficient

 • มีระบบการส่งตัวอย่างเข้าสู่ Oven สกัดแบบอัตโนมัติได้ถึง 24 ตัวอย่าง
 • มีหน้าจอแสดงผลการทำงาน
 • มี Extraction Cell ที่รองรับการทำงานหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 1, 5, 10, 22, 34, 66 และ 100mL
 • สกัดตัวอย่างได้ที่อุณหภูมิคงที่ สูงสุดถึง 150 องศาเซลเซียส
 • ควบคุมความดันคงที่ ในการสกัดได้ถึง 1500 psi
 • ระบบปั๊มสารละลายที่ทำงานอย่างรวดเร็วขนาด 70 ml/min
 • ลดระยะเวลาในการสกัดตัวอย่าง
 • ประหยัดสารที่ใช้ในการสกัด ( 50 มิลลิลิตร สำหรับตัวอย่าง 20 กรัม)
 • ข้อแนะนำ

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและเตรียมตัวอย่าง สามารถใช้ร่วมกับเครื่องระเหยสารละลาย Rocket™ Evaporator ได้

 • Download Brochure รับชมวิดีโอ

  Extreva™ ASE™

  เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบสกัด ที่สามารถกรองและทำความสะอาดตัวอย่างทั้งของแข็ง ของเหลว และกึ่งของแข็ง ได้อย่างอัตโนมติโดยใช้ตัวทำละลาย ที่ควบคุมภายใต้ความร้อนและความดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด พัฒนาต่อยอดจาก Dionex™ ASE™

  All in One

 • สกัดและระเหยสารละลายเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในเครื่องเดียว
 • มีหน้าจอแสดงผลการทำงาน
 • มีระบบการใช้ก๊าซช่วยสกัด ทำให้ประหยัดสารเคมีได้มากสุดถึง 100 มล. ต่อตัวอย่าง
 • สามารถใข้สารเคมีในการสกัดได้สูงถึง 6 ประเภท
 • รองรับระบบการอ่านบาร์โค้ด
 • รองรับความดันในการสกัดสูงสุดที่ 200 PSI

 • Download Brochure รับชมวิดีโอ

  Centri® Series

  เครื่องสกัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs) หรือ สารประกอบอินทรีย์กึ่งระเหย (Semi-Volatile Organic Compounds; SVOC) ในตัวอย่างโดยปราศจากการใช้สารละลาย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ใช้งาน Centri® เป็นเครื่องที่มีระบบการเตรียมตัวอย่างโดยการใช้ความร้อนเพื่อสกัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs) หรือ สารประกอบอินทรีย์กึ่งระเหย (Semi-Volatile Organic Compounds; SVOC) ในตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่ม ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม หรือ วัสดุต่างๆ เป็นต้น

  รวมเทคนิคการสกัดสาร VOC และ SVOC

 • Head Space เทคนิคการสกัดด้วยความร้อน
 • Soid Phase Micro Extraction, SPME เป็นเทคนิคที่สกัดได้อย่างรวดเร็วและมีตัวดูดซับหลายชนิดให้เลือก เพื่อความจำเพาะต่อตัวอย่างหลากหลายชนิด
 • HiSorb™ high-capacity sorptive extraction การสกัดด้วยตัวดูดซับที่รองรับช่วงความเข้มข้นกว้าง ได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว
 • Thermal Desorption, TD เทคนิคการสกัดที่รองรับตามวิธีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อีกหลากหลายเช่น อาหาร วัสดุ หรืองานวิจัยต่างๆ

 • คุณสมบัติ

 • รองรับตัวอย่างได้หลากหลายชนิด ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • ทำงานอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรม
 • มีระบบนำตัวอย่างที่วิเคราะห์ไปแล้วกลับมาวิเคราะห์ซ้ำได้
 • ปราศจากไนโตรเจนเหลวหรือคาร์บอนไดออกไซค์เหลว เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • ใช้งานร่วมกับเครื่อง GC หรือ GC-MS ได้ทุกผู้ผลิต

 • Centri® แบ่งออกได้เป็นสามรุ่น ดังนี้

 • Centri® 90 สำหรับทำ Head Space และ SPME
 • Centri® 180 เพิ่มเติมอ๊อปชันจาก Centri® 90 ด้วย Thermal Desorption และ HiSorb™
 • Centri® 360 เพิ่มเติมอ๊อปชันจาก Centri® 180 ด้วยการทำสกัดแบบ Multi-mode ควบคู่กับการทำ Enrichment เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารที่สนใจก่อนเข้าสู่ GC-MS

 • Download Brochure รับชมวิดีโอ

  AutoTrace™ 280 Solid-Phase Extraction

  เครื่อง SPE แบบอัตโนมัติ สำหรับใช้สกัดสารที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวอย่างที่ต้องใช้ปริมาณมาก เช่นงานน้ำในสิ่งแวดล้อม ที่หลายครั้งต้องสกัดสารที่สนใจจากตัวอย่างเป็นลิตร โดยเครื่องมือจะสามารถทำงานอย่างอัตโนมัติทั้งสี่ขั้นตอน (Conditioning, Loading, Rinsing และ Eluting) เครื่อง Autotrace 280 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการใช้สารละลาย มีประสิทธิภาพในการแยกสูง ในขณะที่ยังมีค่า Recovery และ Reproducibility ในระดับที่เยี่ยมยอด เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของการวิเคราะห์ เครื่อง Autotrace 280 ยังได้รับการรับรองให้สามารถใช้ได้ใน EPA 500 และ 600

  คุณสมบัติ

 • โหลดปริมาณตัวอย่างจาก 20 มิลลิลิตรถึง 4 ลิตร
 • สามารถใช้ SPE Cartrige ผู้ผลิตและแบบใดก็ได้ที่มีขนาด 1, 3, 6 มล. หรือดิสก์ขนาด 47 มม.
 • เลือกใช้สารละลายได้มากถึง 5 ชนิด
 • มี Rack สำหรรับเก็บสารที่ Elute ออกมาได้มากถึง 6 รูปแบบ
 • เป็นระบบ Positive Pressure เพื่อการไหลที่คงที่ของสารละลาย
 • ไม่ต้องใช้ฮุ๊ดดูดไอเสีย

 • Download Brochure รับชมวิดีโอ

  LCTech™ FREESTYLE

  ระบบเตรียมตัวอย่าง รุ่น FREESTYLE น่าจะเป็นแขนกลที่ไฮเทคที่สุดแล้วในตลาด เป็นที่ยอมรับในงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยด้านอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อม งานยา งานนิติวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก มีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้รองรับการเตรียมตัวอย่างประเภทและชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี

  รุ่นของ FREESTYLE

 • Basic รุ่นเบสิกจะติดตั้งชุดอุปกรณ์พื้นฐานอันประกอบด้วย แขนกล XYZ, Injecting Pump, Sample Loop, ระบบการดูดจ่ายสารละลาย และเข็มที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งสามารถทำการชะผนังของขวดตัวอย่างได้อย่างหมดจด รองรับตัวอย่างได้สูงสุด 180 ตำแหน่ง ควบคุมการสั่งการผ่านทางโปรแกรม
 • SPE Moduleติดตั้งอุปกรณ์สกัดแบบ SPE ลงในแขนกล โดยเป็นชนิด Positive Pressure ที่สามารถควบคุมการไหลได้อย่างดี การทำงานอัตโนมัติผ่านระบบโปรแกรม มีการออกแบบให้ไม่มีการเกิดการคั่งค้างของการสกัดในระบบ สามารถเลือกใช้ SPE Cartrige ได้ตั้งแต่ขนาด 1 - 15 มล.
 • EVAporation ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการระเหยสารละลายเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารที่สนใจหลังการสกัด รองรับปริมาณสูงสุดได้ถึง 350 มล. ควบคุมปริมาตรเหลือสุทธิได้ตั้งแต่ 0.2 - 5.0 มล.อย่างแม่นยำโดยมีเซนเซอร์คอยควบคุม นอกจากนี้ยังมีคอนเดนเซอร์สำหรับการเก็บสารละลายที่ระเหยออกมากลับมาใช้ใหม่ได้
 • GPC Module มักติดตั้งคู่กับ EVAporation สำหรับการ Clean-up ตัวอย่างอาหาร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รองรับตามมาตรฐาน EPA3640A ใช้หลักการแยกสารโครมาโตกราฟีแบบ Gel Permeable แยกตามขนาดโมเลกุล ในโมดูลจะมีปั้ม Dual Piston อัตราการไหลสูงสุด 5 มลต่อนาที และสามารถต่อกับคอลัมน์ได้ถึงสี่ชนิดต่อครั้ง ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรม
 • ThermELUTE เป็นการ Set-up ที่เหมาะกับการวิเคราะห์งานไมโคท็อกซิน สามารถต่อพ่วงได้กับ HPLC รุ่นใด ผู้ผลิตใดก็ได้ โดยระบบจะเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การสกัดจนถึงได้ผลการวิเคราะห์จากระบบ HPLC รองรับการสกัดตัวอย่างถึง 500 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ โดยมีความไวในย่าน ppt
 • HPLC Direct Injection Module เป็นระบบที่ทำการสกัดพร้อมทั้งทำการฉีดเข้าสู่เครื่อง HPLC ได้โดยตรง โดยชุดสกัดอาจเป็น SPE Module และ EVAporation หรืออาจเป็น GPC Module และ EVAporation
 • QuEChERS Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe: QuEChERS เป็นวิธีสกัดยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารที่ใช้กันในปัจจุบัน และ QuECHERS Module อันประกอบด้วย SPE Module และ HPLC Direct Injection Module ได้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีชุด Clean-up ให้เลือกถึงสามประเภท เพื่อความจำเพาะต่อเมตริกส์ของตัวอย่าง
 • XANA สำหรับงานน้ำที่จำเป็นต้องโหลดตัวอย่างเพื่อการสกัดในปริมาณมากๆ XANA Module สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างดี โดย XANA สามารถรองรับแรงดันได้สูงสุด 4 บาร์ ทำการสกัดโดยใช้ SPE Module โดยอาจเพิ่มเติม EVAporation module ได้เป็นออฟชั่นเสริม

 • Contact US Download Brochure รับชมวิดีโอ